Tổng thống Iran cảnh báo về phản ứng ‘quy mô lớn’ nếu Israel tiến hành cuộc xâm lược

Ông nói rằng sẽ có phản ứng ‘quy mô lớn và gay gắt’ nếu Israel xâm lược.