Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Các quan chức Nam California khen ngợi và chào mừng Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun