Các sở cảnh sát thị trấn nhỏ trên khắp Hoa Kỳ đang dần biến mất

Tình hình đáng lo ngại tiếp diễn khi toàn bộ lực lượng cảnh sát tại một thành phố nhỏ ở Minnesota rời đi