Các thẩm phán Tối cao Pháp viện có vẻ hoài nghi về cáo buộc cản trở trong ngày 06/01 được sử dụng trong vụ kiện TT Trump

Hàng trăm bị cáo, trong đó có cựu Tổng thống Trump, hy vọng phán quyết cuối cùng của Pháp viện trong kháng cáo của vị cựu cảnh sát này sẽ khiến cáo buộc của họ bị bác bỏ.