Các thẩm phán Tối cao Pháp viện tiết lộ cách họ duy trì sự tôn trọng, phép lịch sự trong các cuộc thảo luận

‘Chúng tôi không ngắt lời nhau và chúng tôi không bao giờ to tiếng,’ Thẩm phán Amy Coney Barrett nói.