Tối cao Pháp viện ra phán quyết đồng thuận: Cựu TT Trump sẽ tiếp tục có tên trên lá phiếu

Một ngày trước Siêu Thứ Ba (Super Tuesday), Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết rằng các tiểu bang không thể thực thi Mục 3 để loại bỏ một ứng cử viên tổng thống.