Các thành phố thuộc Arizona, Virginia chiếm đa số trong 10 địa điểm hàng đầu để mua căn nhà đầu tiên