Các thành viên Đảng Dân chủ Thượng viện công bố Thỏa thuận ngân sách trị giá 3.5 ngàn tỷ USD