Các thị trấn ở Utah chật vật trong cảnh thiếu nước trầm trọng