Hôm 04/08/2021, mười tám thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu dự luật nhằm chấm dứt việc cho Trung Quốc vay từ các ngân hàng phát triển đa phương, bao gồm Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu.

Dự luật mới (pdf), S. 2587, sẽ khẳng định rằng chính sách của Hoa Kỳ là phản đối bất kỳ khoản vay bổ sung, gia hạn hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào từ các ngân hàng phát triển đa phương cho Trung Quốc.

Theo một thông cáo từ người bảo trợ chính của dự luật, TNS. John Barrasso (Cộng Hòa-Wyoming), các ngân hàng đa phương được thành lập để hỗ trợ các nước đang phát triển và giúp xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, nhưng Trung Cộng vẫn tiếp tục nhận được các khoản vay và hỗ trợ chi phí thấp từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu, bất chấp sự giám sát đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

ngân hàng phát triển đa phương
TNS. John Barrasso (Cộng Hòa-Wyoming) nói tại Hoa Thịnh Đốn hôm 11/05/2021. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Ông Barrasso cho biết trong một tuyên bố: “Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai và là chủ nợ lớn nhất trên thế giới. Không có lý do gì khiến Trung Quốc vẫn phải nhận các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới hoặc Ngân hàng Phát triển Á Châu. Khi Trung Quốc nhận được các khoản vay được trợ cấp, họ đang tham gia vào hoạt động cho vay mang tính chất săn mồi cho các nước đang phát triển trên toàn thế giới.”

Ông nói thêm: “Chúng ta phải tái điều chỉnh các nỗ lực quốc tế để bảo đảm các nguồn lực được chuyển đến các nước đang phát triển cần được hỗ trợ nhiều nhất. Luật pháp của chúng tôi bảo đảm rằng Trung Cộng không còn có thể tận dụng các khoản vay chi phí thấp được trợ cấp bởi những người nộp thuế Hoa Kỳ tại các ngân hàng phát triển đa phương.”

Theo chính sách của Ngân hàng Thế giới, các quốc gia đủ điều kiện vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), một tổ chức của ngân hàng, cho đến khi họ đạt đến một ngưỡng thu nhập nhất định, được gọi là ngưỡng Thu Nhập Vượt mức Được Cho vay theo Đánh giá.

Trung Quốc đã đạt đến ngưỡng đó vào năm 2016 và dự kiến ​​sẽ giảm khoản vay từ ngân hàng kể từ đó. Tuy nhiên, Trung Cộng chỉ nhận được hỗ trợ thêm kể từ năm 2016, với IBRD đã chấp thuận 8.93 tỷ USD cho 16 dự án ở Trung Quốc, và Ngân hàng Phát triển Á Châu chấp thuận khoản vay và hỗ trợ 7.6 tỷ USD, và 1.8 tỷ USD cam kết không có chủ quyền ở Trung Quốc trong cùng một khung thời gian.

Các cổ đông của Ngân hàng Thế giới đã đồng ý vào năm 2018 rằng các khoản vay cho Trung Cộng sẽ giảm xuống dưới 1 tỷ USD một năm. Nhưng dữ liệu của IBRD cho thấy rằng Trung Cộng tiếp tục nhận được hơn 1 tỷ USD tài trợ hàng năm trong tất cả các năm tài chính kể từ năm 2016.

Đạo luật do các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đề xướng sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính chỉ thị cho giám đốc điều hành của Hoa Kỳ tại mỗi ngân hàng phát triển đa phương phản đối bất kỳ khoản cho vay nào đối với Trung Quốc và ngừng cho vay đối với bất kỳ quốc gia nào khác vượt quá tiêu chuẩn cho vay tại ngân hàng.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu một bản báo cáo thường niên phải được chuyển đến Quốc hội. Báo cáo một phần sẽ đánh giá tình trạng vay nợ của Trung Quốc từ các ngân hàng và ghi lại quyền biểu quyết, cổ phần và quyền đại diện của Trung Quốc tại các ngân hàng tương ứng. Báo cáo cũng sẽ mô tả những nỗ lực từ Hoa Kỳ để chấm dứt việc cho vay đối với các quốc gia khi họ vượt quá các yêu cầu về đáp ứng đủ điều kiện.

ngân hàng phát triển đa phương
TNS. Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) nói tại buổi điều trần trên Đồi Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 21/04/2021. (Ảnh: Graeme Jennings-Pool/Getty Images)

TNS Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) cho biết trong một tuyên bố rằng, “Trung Quốc không còn là một quốc gia đang phát triển cần các khoản vay phát triển. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nên đối xử với Trung Cộng theo đúng nghĩa của nó: một chế độ diệt chủng quyết tâm tái tạo thế giới theo hình ảnh độc tài của riêng nó. Chúng tôi không thể tiếp tục cho phép Bắc Kinh khai thác các tổ chức quốc tế để đạt được các mục tiêu của mình.”

TNS. Cynthia Lummis (Cộng Hòa-Wyoming), một đồng tài trợ khác của dự luật, cho biết trong một tuyên bố, “Những nỗ lực của Trung Cộng nhằm gây ảnh hưởng và xâm nhập vào các tổ chức và chính phủ trên thế giới đang gây khó khăn, và Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác không nên ủng hộ Chiến dịch Một vành đai Một Con đường bất chính của Trung Quốc thông qua các thỏa thuận cho vay có lợi.”

Những người đồng bảo trợ khác bao gồm các TNS Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), Rick Scott (Cộng Hòa-Florida), James Lankford (Cộng Hòa-Oklahoma), Jim Inhofe (Cộng Hòa-Oklahoma), Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas), Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina), Mike Braun (Cộng Hòa-Indiana), Ben Sasse (Cộng Hòa-Nebraska), John Cornyn (Cộng Hòa-Texas), John Boozman (Cộng Hòa-Arkansas), Marsha Blackburn (Cộng Hòa-Tennessee ), Tommy Tuberville (Cộng Hòa-Alabama), Jerry Moran (Cộng Hòa-Kansas), Josh Hawley (Cộng Hòa-Missouri) và Mike Rounds (Cộng Hòa-South Dakota).

Đầu năm nay, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đưa ra luật tương tự nhằm ngăn Trung Quốc hoặc các quốc gia khác vượt quá ngưỡng Thu nhập Vượt mức Được Cho vay để được nhận các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới.

Do Mimi Nguyễn Ly thực hiện
Với sự đóng góp của Emel Akan
Chánh Tín biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn