Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thúc giục chính phủ TT Biden chỉ định Taliban là tổ chức khủng bố