Các trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc tuyển dụng nhân tài công nghệ được đào tạo ở Anh Quốc