Ủy ban rủi ro của ngân hàng gặp rắc rối tài chính Credit Suisse có thành viên liên kết với ĐCSTQ