Các tướng lĩnh quân đội cảnh báo: Trung Quốc đang tạo dựng ‘quyền lực và ảnh hưởng’ ở Nam Mỹ