Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở Indonesia và sự ảnh hưởng đến mối bang giao với Úc và Bắc Kinh

Hôm thứ Tư (14/02), Indonesia đã tổ chức bầu cử tổng thống và kết quả có thể ảnh hưởng đến khu vực bởi các quan điểm của ứng cử viên tổng thống từ thân Tây phương đến thân Bắc Kinh.