PHÂN TÍCH: Bang giao Papua New Guinea-Trung Quốc chặt chẽ hơn có ý nghĩa gì đối với Úc?

Năm nay đã chứng kiến bạo loạn, cướp bóc, và bất ổn trong chính phủ ở Papua New Guinea. Bắc Kinh có thể đang lợi dụng hoàn cảnh này để tăng cường ảnh hưởng.