​​Các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu dự kiến sẽ ngày càng tệ hơn