Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Các vũ công ba lê ở Washington: ‘Hôm nay, tôi đã thấy nổi da gà’