Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch công ty Tài chính gửi lời đến Shen Yun: ‘Hãy giữ vững đức tin của quý vị, và tiếp tục lan tỏa thông điệp đó’