Các vụ sụp đổ ngân hàng mới đây nêu bật rủi ro trong việc áp dụng các tiêu chí ESG cho quỹ hưu trí của người Mỹ