California bác bỏ dự luật tước bỏ biện pháp bảo hộ của tiểu bang trú ẩn dành cho người nhập cư bất hợp pháp buôn bán fentanyl

Luật hiện hành của tiểu bang cấm các cơ quan chấp pháp điều tra, thẩm vấn, tìm kiếm, hoặc bắt giữ người vì mục đích thực thi luật nhập cư.