Phân tích: Cựu lãnh đạo chống khủng bố của Trung Quốc hiện là tù nhân của ông Tập Cận Bình