California: Cảnh sát thu giữ hàng hóa bị đánh cắp trị giá hơn 1.4 triệu USD tại nhà kho ở Riverside