California: Đèn Giáng Sinh mang lại niềm hân hoan cho các khu dân cư

Một số chủ nhà mong muốn làm nhiều hơn nữa để mang tinh thần Lễ Giáng Sinh đến cộng đồng của họ.