California phê chuẩn kế hoạch cấm bán xe mới chạy bằng xăng từ cuối năm 2035