Cẩm nang chính trị California 2024: Một năm lộn xộn và điên khùng