Cảm tạ ông Clarence – người đã phát minh ra phương pháp đông lạnh thực phẩm