Camera giám sát gia đình tiềm ẩn rủi ro về quyền riêng tư, rò rỉ dữ liệu qua đánh cắp mật khẩu