Chính quyền Hồng Kông yêu cầu gỡ bỏ tác phẩm nghệ thuật của nghệ thuật gia người Mỹ