Campuchia chỉ trích các tin tức về căn cứ hải quân Trung Quốc trên bờ biển của họ