Chuyên gia: Cổ phần của Trung Quốc trong các cảng quan trọng về địa chính trị đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu