Canada đã gửi virus Nipah đến Vũ Hán; phòng thí nghiệm tiến hành ‘nghiên cứu nguy hiểm nhất’ trên virus