Canada kêu gọi các nền dân chủ liên kết để Trung Quốc ‘không thể tận dụng cơ hội chia rẽ’