Canada sẽ trở thành đối tác chiến lược với Khối ASEAN, tượng trưng cho tiến bộ thương mại