Bộ trưởng Môi trường Canada tham dự hội đồng hợp tác khí hậu tại Bắc Kinh