Căng thẳng với Trung Quốc, Lithuania triệu hồi đại sứ tại Bắc Kinh