Cảnh báo của FTC: Dấu vân tay và mẫu quét võng mạc của người Mỹ có thể bị thao túng dữ liệu

Mối đe dọa đối với quyền riêng tư dữ liệu cá nhân gia tăng vì việc sử dụng rộng rãi thông tin sinh trắc học trong các sự kiện hằng ngày