Hoa Kỳ: Ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào Chatbot để giải quyết dịch vụ khách hàng