Cảnh báo khẩn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: ‘Hãy rời khỏi Haiti’ ngay lập tức