Cảnh báo người lái xe về chiêu lừa đảo thu lệ phí đường bộ ở California: Đừng bấm vào tin nhắn báo chưa đóng tiền

Tổng chưởng lý tiểu bang muốn thông báo rộng rãi rằng các tin nhắn này là giả mạo và cơ quan thu lệ phí đường bộ không thu theo cách này.