Cảnh báo nguy cơ quá tải hệ miễn dịch khi lặp lại mũi chích bổ sung vaccine COVID-19