Cảnh quay cho thấy những góc nhìn mới về việc cảnh sát đánh đập cô Victoria White vào ngày 06/01