Cảnh sát Anh ngăn cản xe tăng mô phỏng biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn