Cảnh sát Sydney kêu gọi quân đội trợ giúp thực thi các quy tắc phong tỏa