Cảnh sát và giới truyền thông đông hơn cả số người tham gia cuộc biểu tình ‘Công lý cho J6’