Cao thủ siêu cường trong ‘Tây Du Ký’ hóa ra là một phàm nhân!