Nữ diễn viên ‘Full House’ cho rằng đức tin hiện là điều cốt yếu trong sự nghiệp của cô

Từ Hollywood đến lòng chân thành — hành trình đến với đức tin và nội dung hướng về gia đình của cô Candace Cameron Bure.