Câu chuyện cổ tích được dịch ra 34 tiếng truyền cảm hứng cho cả trẻ em và người lớn