Truyện cổ tích chứa đựng trí tuệ và những điều kỳ diệu