Câu chuyện một sỹ quan hải quân Hoa Kỳ kết thúc thời kỳ bế quan tỏa cảng xứ Phù Tang

Trong ‘Tuần này năm xưa,’ Mỹ quốc hậu cách mạng đã thiết lập quan hệ thương mại với châu Á, nhưng thuyết phục Nhật Bản — quốc gia chống Cơ Đốc Giáo và bài Tây phương — lại là nhiệm vụ đầy khó khăn.